Gloppen ungdomsskule
Gota 10
6823 SANDANE
Tlf: 57 88 39 50
E-post

 
Kontaktskjema

Kontonummer for solidaritetsskulane våre:
Collège Adventiste, Haiti: 3705.15.29007  
Farao village, Zambia: 3705.23.06664
3705.23.0666437052306664 3705.23.06664   


      

Nytt

to veker tilbakelagt

Elevane er i fint driv, og vi har hatt ein god start på det nye skuleåret. 8.klasse hadde skuledagen sin ved Veslevatnet måndag. Der hadde dei ulike faglege og sosiale aktivitetar. 10.klasse har denne veka hatt tverrfagleg kritikerseminar med to musikkjournalistar frå Dagsavisen og Aftenposten, i regi av Gloppen musikkfest. Torsdag fekk dei vere med på konsert med Bergen filharmoniske orkester. Dette er eit spennande prosejekt som, etter det vi veit, Gloppen musikkfest er pilotar på.
29.08.2014

Skuleåret har starta

I dag flaggar vi for elevane våre, og spesielt dei nye 8.klassingane. Det var kjekt å fylle opp skulen att! Vi håpar at elevane også har gleda seg til å kome i gong, og at dei har fått lada batteria godt i sommarvarmen. I dag blir det, i tillegg til undervisning, mykje praktisk aktivitet med utdeling av bøker, gjennomgang av timeplan og anna som er nytt.
18.08.2014

Skulestart måndag 18.august kl.0830

Måndag 18.august kl.0830 startar skulen opp att. Elevane i 8.klasse møter opp ved hovudinngangen og samlast i GU-salen. 9. og 10.klasse møter på klasserom nr.1-6 og fysikkrommet. Velkomne til eit nytt skuleår som vi ynskjer skal bli innhaldsrikt og spennande for alle elevane! Vedlagt finn de viktig informasjon for dei som har rett til fri skuleskyss.
07.08.2014

Avslutting av 10 års skule

Onsdag vart 10.klassingane feira i GU-salen med høgtidleg og uhøgtidleg program ved foreldre og tilsette. Det var sketsjar, songar, taler og utdeling av vitnemål. I tillegg vart det servert middag og kaker. Det vart ein fin kveld der vi fekk teke eit skikkeleg farvel med flott ungdom. Takk for laget til 1998-kullet!
19.06.2014

lokalt gjeven (munnleg) eksamen 12.juni

Elevane i 10.klasse er trekte opp i følgande fag: Engelsk, Naturfag, Norsk, Rle, Spansk. Vi ynskjer lukke til med eksamen! 8. og 9.klasse har aktivitetsdag, og er ikkje på skulen.
10.06.2014

8c Karnils.jpg

Uteaktivitetar med rette vèrforhold

Snakk om å vere heldige med uteaktivtetane i år! Leirskuleveka vart ein suksess med flott gjennomført opplegg av Folkehøgskulen. 9.klassingane melde tilbake om spennande og positive opplevingar. Likeeins vart båtdagane for 8.klassingane vellukka. Her var både Nordfjord folkemusèum og Folkehøgskulen involverte med formidling av praktisk og teoretisk kunnskap. Denne veka har 8.klassene gjennomført kvar sin dag i Karnils. Dei har prøvd ljåen, hesja, laga stikkegard og kost av bjørkeris, rydda, vaska, luka bedd og planta. Kjøkengruppa har laga til fellesmåltid med gode sveler og saft for svoltne arbeidarar på slutten av dagen. Alt dette med god rettleiing og leiing av pensjonistar som stiller opp år etter år. Tusen takk til alle gode samarbeidarar! Utan dykk ville ikkje desse dagane lete seg gjennomføre!
06.06.2014

Info om skyss for leirskuleelevane

Elevane som er på leirskule blir køyrde tilbake til skulen til bussane går kl.1410
23.05.2014

Leirskulerapport 2 pluss litt til

Det blir meldt om ein svært vellukka leirskule for 9.klasse. Elevane storkosar seg. Dei har det kjekt sosialt, og får lære mykje nytt om friluftsliv. 8.klassingane gjennomførte solide framføringar torsdag i GU-salen etter bedriftsbesøket. Her vart ulike arbeidsplassar i kommunen presentert med mykje nyttig informasjon. Dette er ein god måte for ungdomane vår å sjå moglegheitene dei har for yrkesval i eigen kommune!
23.05.2014

IMG_0599.JPG

Leirskulerapport pluss litt til.

Eksamensdagane for 10.klasse er tilbakelagt, og elevane er nok glade for å ha berre "vanleg skule" igjen. 9.klasse er denne veka på leirskule med Nordfjord folkehøgskule. I natt har elevane overnatta ute på ulik stader i kommunen, og meldingane tyder på at dei har det fint. Desse bileta er frå båtturen over til Hyeneset der den eine gruppa har vore. Elles kan vi melde at 8.klasse denne veka har vore på bedriftsbesøk ein dag. I etterkant skal dei presentere arbeidsstaden for resten av elevane på steget.
21.05.2014

RSS

Skuleruta for 2014-2015


Sjå også kalenderen.
Abonner på nytt

No kan du få e-post når det er noko nytt på heimesida vår!

Her kan du melde deg på. (Og melde deg av like enkelt!)
Epost-adressa di: